un udol

namina presenta nou disc, amb cançons pròpies, composicions a quatre mans i versions portades al naminisme.

Un repertori que beu de les arrels, on el blues, la música brasilera, el folk i el jazz treuen el nas per vèncer la profilaxi emocional imposada.

namina presenta nuevo disco, con canciones propias, composiciones a cuatro manos y versiones llevadas al naminismo. Un repertorio que bebe de las raíces, donde el blues, la música brasileña, el folk y el jazz asoman la nariz para vencer la profilaxis emocional impuesta.

Foto de Pep Gol.

Foto de Pep Gol.

 

 

Foto de Pep Gol.

NAMINA QUARTET:

Namina: voice, guitar, merlin.

Pep Gol: trumpet, melodion.

Xevi Matamala: drums, piano keyboard, trumpet.

Pep Rius: double bass.

 

Foto de Pep Gol.

NAMINA TRIO:

Namina: voice, guitar, merlin.

Pep Gol: trumpet, melodion.

Xevi Matamala: drums, piano keyboard, trumpet, synthesizer.